Knatteläger – mycket aktivitet på range och närspel