Partners

Bli partner till Hovås

Välkommen som partner till Göteborgs Golf Klubb. Företaget erhåller 1-4 spel per dag, exponering på klubbens partnertavla och på klubbens hemsida. Dessutom blir ni inbjudna till våra uppskattade partnerträffar med fokus på golf.

Priser för partnerskap 2024:

1 spel/dag 32.500 kr
2 spel/dag 61.500 kr
4 spel/dag 89.000 kr

För mer information, vänligen kontakta klubbchef Anna Johansson.