Partners

Bli partner till Hovås

Välkommen som partner till Göteborgs Golf Klubb. Företaget erhåller 1-4 spel per dag, exponering på klubbens partnertavla och på klubbens hemsida. Dessutom blir ni inbjudna till våra uppskattade partnerträffar med fokus på golf.

Priser för partnerskap:

1 spel/dag 30.450 kr
2 spel/dag 57.750 kr
4 spel/dag 84.000 kr

För mer information, vänligen kontakta klubbchef Anna Johansson.