Spela

Inför rundan

Gäst & Greenfee

Som gäst är du varmt välkommen till vår klassiska bana. Det är enklast att få en tid på vardagar då det inte finns några begränsande bokningsregler.

Vid frågor kontakta receptionen på 031-282444 eller kansli@goteborgsgk.org. OBS! Gäst till medlemsrabatt gäller endast på ordinarie greenfee.
HANDICAP GRÄNSER
Max hcp: 36.0
Max hcp per starttid: 120
BOKNINGSBARA TIDER
Vardagar: 8.00-18.00
Helger: efter 14:00
GREENFEE SENIOR
Måndag – torsdag 850kr
Fredag – söndag 950kr
Vid spel med medlem/partner reduceras ordinarie greenfee med 200kr per gäst.

GREENFEE JUNIOR
Måndag – söndag 500kr
Vid spel med medlem/partner reduceras ordinarie greenfee med 100kr per gäst.

Greenfee gäller för 18 hål.

Bokningsregler

Du kan ha fyra bokningar samtidigt.
Boka hur långt i förväg som du önskar.
Samtliga spelare i tiden skall vara identifierade med sitt golf-id.
Startförbud mån, ons och fre fram till 07.00 för banarbete.
AVBOKNING
Avbokning av starttid ska ske senaste en timme före starttiden.
ANKOMSREGISTRERING
Du ska bekräfta din starttid senast 20 minuter innan start, antingen via terminalen eller till receptionspersonalen. Du kan även ankomstregistrera dig i appen MG Bokning. Utebliven ankomstregistrering räknas som no show och spelaren blir kontaktad.
NO SHOW
Greenfeegäst debiteras full avgift.
Medlem får mail och vid upprepning debiteras 200:-

Hjärtstartare

Göteborgs Golf Klubb har fyra hjärtstartare utplacerade på anläggningen. Dessa finns lättillgängliga på följande platser:

​-​​​​ Klubbhus: Innanför entrédörren till höger om receptionen

-​​​ Hål 17/Närspelsområdet: På toaletten, i maskinhallsbyggnaden

-​​​ Hål 7: I backen mellan hål 6 och 7, vid bänken

-​​​ Hål 12: Vid maskinhallen till höger om 12:ans fairway

​​Om någon drabbas av hjärtstopp är det avgörande att hjärtstartaren kan används så snabbt som möjligt, helst inom några minuter. Apparaten är bärbar och används för att återställa en normal hjärtrytm genom att leverera en elektrisk stöt till hjärtat. Hjärtstartaren kan användas av personer utan medicinsk utbildning och är enkel att använda tack vare talade instruktioner. Tänk på att alltid ringa 112 om du misstänker att någon drabbats av hjärtstopp, samt tillkalla hjälp om det är möjligt. 

Lokala regler/Regler för golfspel

REGLER FÖR GOLFSPEL
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. I den största moderniseringen sedan 1952 har 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och har fokus på speltempo.
Länk SGFs hemsida hittar du här.

LOKALA REGLER GÖTEBORGS GOLF KLUBB
Finns att ladda hem som PDF här.
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel

Banmarkering  Betyder                                   Regel          
VitOut of Bounds18
RödRött pliktområde17
GulGult pliktområde17
BlåOnormalt banförhållande16
Vit linjeOnormalt banförhållande16
Markering med grön topp       Spelförbudzon                          2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. När markeringen av banans gräns avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
 2. Banans gräns på hål 16 definieras av bansidans kant av staketstolparna. 
 3. Vid spel av hål 10 är en boll som stannar till vänster om de vit-svarta pinnarna gränsande till hål 6 out of bounds. Gränsen för out of bounds definieras av pinnarnas högersida. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 10. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
 4. Vid spel av hål 2 är en boll som stannar till höger om de vit-svarta pinnarna gränsande till hål 1 out of bounds. Gränsen för out of bounds definieras av pinnarnas vänstersida. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 2. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet till höger på hål 16, till höger om bäcken som bara är definierat på en sida är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en boll, vid spel på hål 6, är i det röda pliktområdet i stora gropen, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen framför domarringen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

b) Spelförbudszon med droppzon

 1. Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp till vänster om hål 8 ned mot rangen och hela rangen är en spelförbudszon som behandlas som ett pliktområde. Lättnad måste tas för störande inverkan av spelförbudszonen. Om en boll, vid spel på hål 8, är i detta röda pliktområde inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1d(1) (slag från föregående plats) eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen (längs högersidan av pliktområdet). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

c) Skydd av unga träd

 1. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger på eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA)  

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 2. Grusfyllda dräneringssträngar.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 4. Myrstackar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål 

 1. Avståndsplatt

Integrerade föremål

 1. Bautasten vid 3:e hålets green.
 2. Domarringen vid 6:e hålet.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

Golfbil/fordon

Göteborgs Golf Klubb har en kompakt bana som lämpar sig väl för att gå. Golfbilar och andra fordon (härefter ”golfbil”) skall därför endast användas när det verkligen behövs, vilket är i följande fall:

 • Spelare med läkarintyg som inte kan spela golf utan golfbil
 • Spellektioner med tränare

Hyra golfbil

Göteborgs Golf Klubb har sex golfbilar för uthyrning. Dessa bokas via MinGolf i samband med bokning av starttid, eller i klubbens reception. Vid tävling bokas bilen genom receptionen.

Pris: 250 kr för medlem, och 350 kr för gäst. För medlemmar finns klippkort att köpa för 2000 kr/10 gånger.

Egen golfbil / fordon

Om du har en egen golfbil eller annat fordon som du önskar använda måste du varje år visa upp läkarintyg och teckna ett avtal med klubben som du alltid skall ha med dig när du framför golfbilen på banan. Avtalet är personligt, det är alltså bara du som får använda bilen på banan. Tag kontakt med klubben i förväg för att stämma av modell på golfbil, endast eldrivna fordon är tillåtna om inte fordonet har varit i personens ägo sedan tidigare.  

Körkort

 • Körkort med minst B-behörighet krävs, alternativt förarbevis för terrängskoter.
 • Förare under 18 år är ej tillåtna, detta gäller även golfmopeder

Alkohol

 • Absolut förbud mot att köra golfbil/moped i onyktert tillstånd, och mot att förtära alkohol under färd.

Fordon ute på bana

 • Fordon skall framföras med respekt för banan, samt på anlagda vägar i största möjliga mån. 
 • Fordon får inte köras för nära greener och tees.
 • Fordon får inte köras upp till tee 6 och 7. På tee 18 kan bil köras upp vid 15:e green.
 • Hastigheten ska vara densamma som för en gående spelare, för att inte störa normalt gångtempo.
 • Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttagas. Tänk på att sluttningarna kan vara hala, och att skador lätt uppstår på banan.

Säkerhet

Göteborgs Golf Klubb är en bana med tight layout och många av hålen gränsar till fastigheter. Dessutom korsar ett flertal av hålen varandra. Våra medlemmar, och gäster, måste hjälpas åt att värna om säkerheten under spel på vår bana.

Vi har alla ett ansvar att hjälpas åt med säkerheten!

Anser du att en spelare inte följer säkerhetsreglerna nedan kan du påpeka detta med en trevlig ton. Som medlem representerar du dig själv och Göteborgs Golf Klubb och vill vara en välkomnande klubb där trevligt bemötande är en självklarhet.

 • Ropa FORE så högt du kan när du ser att ditt slag kan vara farligt för andra.
 • Banarbete äger alltid företräde. Om banarbetare finns inom räckhåll, vänta på klartecken innan du slår. Banpersonal har skyldighet att rapportera incidenter/olyckor.
 • Slå klubbor och längder du kan hantera. Klubben ser allvarligt på farligt spel och avstängning tillämpas vid uppenbara fall.
 • Vet eller tror du att bollen träffat föremål utanför banan gör du en skadeanmälan.

Som medlem i Göteborgs Golf Klubb omfattas du av nedan försäkring:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/golf

Skadeanmälan

Vi har alla ett ansvar att hjälpas åt med säkerheten! Har olyckan varit framme när du spelat, är du skyldig att registrera en skadeanmälan, oavsett utgång.

Som medlem i Göteborgs Golf Klubb omfattas du av nedan försäkring:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/golf

Speltempo ”Hovås på fyra timmar”

Speltempo har stor del i spelupplevelsen och trivseln. För att spelet och samvaron skall flyta obehindrat och så friktionsfritt som möjligt försöker vi hålla en speltid på fyra timmar för 18 hål. De spelare som spelar det högsta hålnumret har företräde före bollar på lägre hål nummer. Släpp igenom om du har ett tomt hål framför dig eller om du känner dig pressad av bollen bakom dig.

En tvåboll spelar sin snabbaste golf under morgnarna. Man kan inte räkna med att spela snabbare än fyra timmar om man går ut två spelare bland andra fyrbollar mitt på dagen. Känner du att du vill ta lite mer tid på dig så är eftermiddagarna lugnare och ett annat speltempo fungerar bättre.

Medlemmar under 10 år som inte har hcp 36 eller lägre får inte gå ut ensamma utan en vuxens sällskap.

Klädregler

På banan skall klädseln vara välvårdad och anpassad för spelets fysiska krav.

Klädsel i restaurang och klubblokaler skall vara välvårdad. Keps får inte användas i matsal, bar eller i klubbrum. 

Sunt förnuft gäller i alla lägen.

Spikskor är möjlig för spelare med en swing speed över 125 mph. Dock ej i restaurangen. 😉

Golfvett

Hittar du inte ditt eget nedslag på green så lagar du ett annat.

Torvor på tee, fairway och ruff skall läggas tillbaka och trampas till.

Kratta alltid efter dig i bunkrarna.

Spela raskt, undvik onödiga provsvingar och förbered din puttning medan medspelare puttar.

Ingen provsving på tee.

Undvik att dra vagnen på slitna områden.

Släpp igenom snabbare spelare om du har tomt hål framför dig.

Visa dina medspelare hänsyn.

Var trevlig mot alla du träffar på golfbanan så vi tillsammans bidrar till en god stämning på klubben.

Om du träningsspelar, använd maximalt 3 bollar. Detta gäller självklart inte klubbens tränare när de har spellektion på banan.

Hundar

Under sällskapsvarv får du gärna ta med din hund kopplad om den inte stör andra spelare. När du puttar stannar hunden utanför green kopplad vid din bag. Under tävlingar stannar hundarna hemma.

Mellan Askimsviken och Skalldalen valdes ängarna nedanför kyrkan som spelplats för Göteborgs Golf Klubb.

Den hänförande utsikten, de saltstänkta vindarna och de skiftande årstiderna skapar den kuliss och dramaturgi som dikterar förutsättningarna för varje golfrond.

En spelplats vald med omsorg. En spelplats att värna för framtiden.

Allt om banan

Om 18-hålsbanan

18 hål / parkbana med seasidekaraktär
Vit tee: 5429 meter
Gul tee: 5219 meter
Blå tee: 4889 meter
Röd tee: 4537 meter
Par 70

Scorekort

Slopetabell/slopekalkylator

Slope DAM 2024
Slope HERR 2024

Banguide

Viktor H Setterberg

Par 3 / Index 9
Vit 203 meter
Gul 197 meter
Blå 182 meter
Röd 182 meter

Viktor H Setterberg anses vara svensk golfsports fader. Startade Göteborgs Golf Klubb och Svenska Golfförbundet tillsammans med Tor Törnsten. Lade ut de första hålen. Klubbens sekreterare 1902-1914.

På vår första bana från 1904 var detta hål ett par 4 som då var cirka 60 meter längre än dagens hål. På lagom driveavstånd fanns en vattensamling som kallades Kaspiska havet. Vid denna tid var detta det sista hålet, nummer 6.

ALLMÄNT
En tuff början på golfrundan, hålet är långt och svårt. Nedförslut till outgränsen bakom greenen.

UTSLAG
Försök träffa green kort på vänster sida, men ta alltid tillräcklig klubba för att komma över den vänstra bunkern. Till höger hamnar man garanterat i problem. Vinden avgör klubba.

GREEN
Stor green med få överraskningar, vaktad av en bunker till höger.

Flaggberget

Par 4 / Index 13
Vit 283 meter
Gul 283 meter
Blå 264 meter
Röd 264 meter

Sveriges äldsta golfhål!
I tidernas begynnelse var detta hål det första som spelades., och hålet hade fått sitt namn redan 1904. Flaggberget är det lilla berg som ligger cirka 50 meter väster om nuvarande tee. Där samlades spelarna efter att ha åkt tåg till Hofås från Linnéplatsen. Det var naturligt att starta och avsluta golfspelet så nära järnvägen som möjligt. Hålet är Sveriges äldsta golfhål som haft samma sträckning sedan starten 1904.

ALLMÄNT
Kort hål, problemen består i out på hela vänstersidan och en väl inbunkrad green.

UTSLAG
Hellre rakt än långt. Långslående spelare bör se upp med greenbunkrarna i medvind.

INSPEL
Greenen är väl inbunkrad kort och på högersidan. Har man slagit för långt blir det en besvärlig pitch till en green som lutar ifrån en. Studera flaggplaceringen på vägen till 1:a tee!

PUTTNING
När greenerna är nedklippta blir greenen mycket snabb nedför!

Theodor Åkermark

Par 5 / Index 3
Vit 419 meter
Gul 406 meter
Blå 388 meter
Röd 350 meter

Theodor Åkermark vann Sveriges första SM i golf. Tillika också klubbens första ordförande.

ALLMÄNT
Kort par 5 som spelas på tre olika platåer. Out större delen av vänstersidan.

UTSLAG
Långslående kan nå på två slag genom att sätta driven på högersidan av fairway. För alla gäller att höger är bättre än vänster.

INSPEL
Se upp för out till vänster och bunkrar till höger. Placera utslaget kort om pinnen!

PUTTNING
Snabb green med kraftig lutning.

George Roberts

Par 3 / Index 17
Vit 114 meter
Gul 114 meter
Blå 103 meter
Röd 103 meter

Klubbens förste pro. Skicklig tränare, spelare och klubbmakare. Vann första protävlingen 1916.

ALLMÄNT
Kort par 3-hål där man står högt. Stor green.

UTSLAG
Undvik att slå över greenen, slaget tillbaka är besvärligt och vita pinnar hotar. Den stora svårighten med ustlaget är annars vinden, som brukar snurra runt.

GREEN
Stor ondulerad green. Försök hamna på rätt platå!

Tor Törnsten

Par 4 / Index 7
Vit 337 meter
Gul 328 meter
Blå 309 meter
Röd 270 meter

Tor Törnsten startade klubben och Svenska Golfförbundet tillsammans med Viktor H Setterberg. Törnsten har varit ordförande i både GGK och SGF, samt vunnit SM fem gånger.

Allmänt
Mellanlångt par 4 med ett besvärligt greenområde.

Utslag
Vinden ligger ofta på från väster så det kan vara idé att sikta på vänsterkanten av fairway. För mycket vänster innebär dock problem med träd, liksom en miss höger. Prioritera rakhet!

Inspel
Lurigt inspel! Ravin till höger och vänster. Attackera inte pinnen om den står på högersidan, där greenen lutar mot ravinen.

Green
Ser platt ut men innehåller en del mindre fall.

Domarringen

Par 4 / Index 1
Vit 397 meter
Gul 383 meter
Blå 372 meter
Röd 336 meter

Domarringen, som är en fornminnesgrav, är den ring av stenar som finns just till höger när man går vägen upp till sjätte fairway. Här ville Viktor H Setterberg förrätta alla prisutdelningar!

Gravgömman i en domarring brukar bestå av en centralt placerad urna med de brända benen täckt av en flat stenhäll. Denna typ av grav härrör sig från tiden 500 före Kristus. Domarringen kan även ha använts som ett tingsställe.

ALLMÄNTBanans svåraste hål, men samtidigt underbart vackert!

UTSLAG
Out till vänster och träd till höger. Optimala inspelsläget är från vänstersidan av fairway. Den långslående kan slå över fairway och hamna i ett lutande ruffläge.

INSPEL
Greenen ligger på en halvö. Det gäller att bestämma sig om man skall gå för green eller lägga upp sig kort. Kanske avgör flaggplaceringen?

GREEN
Stor green av den nya typen.

Andrew Person

Par 3 / Index 15
Vit 115 meter
Gul 115 meter
Blå 105 meter
Röd 105 meter

Andrew Person arbetade mycket ihärdigt för att utvidga, utveckla och förbättra golfbanan. Han är en av de personer vi har att tacka för att finns en 18 hålsbana på Hovås idag. Som arkitekt ritade han den 18 hålsbana som invigdes den 1 oktober 1933 och som i stort sett hade samma sträckning som dagens bana. 

Från tee 7 kan vi erbjuda en av golfsveriges vackraste vyer. Utsikten över Askimsfjorden och Göteborgs södra skärgård är helt bedårande.

ALLMÄNT
Återigen en underbar utsikt från tee. Kort par 3 där det luriga ligger i den lilla och lutande greenen.

UTSLAG
Glöm inte att det kan blåsa rejält en bit upp. En punch är inget dumt slag. För mycket spin kan resultera i att bollen rullar tillbaka till foregreen. Försök lägg dig kort om flaggan!

GREEN
Liten och mycket lutande. Läs noga och var försiktig om du har nedförsputt.

Conrad Pineus

Par 4 / Index 5
Vit 315 meter
Gul 275 meter
Blå 270 meter
Röd 250 meter

Conrad Pineus var en mycket välkänd Göteborgare, tillika ivrig golfspelare trots sitt handikapp att behöva gå med käppar. Conrad Pineus har vi att tacka för att vi idag har en 18-hålsbana. Han kontaktade bland andra bankdirektören Mannheimer och såg till att erforderliga medel ställdes till förfogande så att banan kunde byggas färdig.

ALLMÄNT
Ganska trångt hål med en lurig, kuperad green. 


UTSLAG
Titta inte på ravinen utan fokusera på att sätta bollen på vänstersidan av fairway. Till höger hamnar man i mask bakom träd.

INSPEL
Kom ihåg att kasta en blick på den åttonde greenen när du slår ut på femte hålet. Greenen är stor och bjuder på många möjliga pinnplaceringar.


GREEN
Försök att ligga rätt platå och se upp med nedförsputtar.

Finn Sörvik

Par 4 / Index 11
Vit 361 meter
Gul 349 meter
Blå 323 meter
Röd 289 meter

Dominerade svensk elitgolf på 40-talet, och vann fyra SM. Landslagsman som även vann KM under fyra decennier.

ALLMÄNT
Medellång par 4 med stor kuperad green.

UTSLAG
Träd och ravin till vänster, träd och bunker till höger.

INSPEL
Se till att absolut inte vara över green, risk för förlorad boll. Bunkrar till höger.

GREEN
Ondulerad green, var noga med läsningen.

Sandhålan

Par 5 / Index 2
Vit 505 meter
Gul 500 meter
Blå 485 meter
Röd 400 meter

Här togs sand till Säröbanan, vars tillkomst möjliggjorde byggandet av golfbanan i Hovås.

ALLMÄNT
Svårt par 5 som oftast spelas i motvind. Se upp för den interna out-of-bounds-gränsen till vänster (6:e hålet) på andraslaget.

UTSLAG
Träd till vänster och en lurig bunker till höger för den långslående. Var noga med att placera andraslaget på högersidan för att undvika mask vid inspelet.

INSPEL
Greenen är i tre platåer med bunker till höger och vatten till vänster. Svåraste flaggplaceringen är lång höger, då kan det vara idé att spela passivt.

GREEN
Svårputtat om man ligger på fel platå.

Himmelriket

Par 5 / Index 12
Vit 443 meter
Gul 430 meter
Blå 421 meter
Röd 387 meter

Tidigare hål nummer 12. Hålet var då som nu cirka 450 meter långt men då fanns ingen riktig fairway utan det var svårigheter med bäck, träd och allmänt dålig mark att ta sig fram över. På grund av dessa svårigheter beslutades att man skulle få droppa sig fri utan plikt och därav namnet på hålet. Historien förtäljer också, sant eller inte, att detta förfaringssätt fick Viktor H Setterberg att sluta med sin golf. Han skrev nämligen till höga vederbörande i Scotland för att försöka få reda på rätt besked men fick till svar att det var upp till klubben själva att avgöra. Därefter tog han sitt drastiska beslut.

ALLMÄNT
Relativt lätt par 5-hål som kan nås på två slag av den långtslående.

UTSLAG
På högersidan finns bunkrar. Utslaget placeras bäst på vänster sida av fairway. På andraslaget gäller det att undvika det torra diket med träd till vänster.

INSPEL
Se upp med sluttningen på greenens högersida. Om du går för långt få du ett svårt slag nedför!

GREEN
Nedförsputtar kan vara riktigt snabba. Var försiktig…

Bengt Möller

Par 4 / Index 4
Vit 399 meter
Gul 399 meter
Blå 332 meter
Röd 322 meter

Bengt blev dubbel europamästare och svensk mästare. Donerade sin stora prissamling till klubben. Bengt var inte bara en mycket skicklig golfspelare, han var också ett föredöme som sportsman.

ALLMÄNT
Långt, svårt hål. Som lök på laxen är det en rejäl uppförsbacke in till green. Out på hela högersidan.

UTSLAG
Om du ändå inte kan nå på två slag är det förståndigt att behandla hålet som par 5.

INSPEL
Inspelet är uppför, vilket gör det svårt. Bunkrar kort om green. Inga problem om man är för lång.

GREEN
Platt green, relativt snäll.

Runfelt

Par 3 / Index 16
Vit 138 meter
Gul 126 meter
Blå 106 meter
Röd 106 meter

Familjen Runfelt hade sex barn, två flickor och fyra pojkar. De var alla goda golfare. Under 1920- och 1930-talen vann de ett stort antal mästerskap både inom och utom Sverige. De hade under tidigt 1900-tal en sommarstuga till höger om 13 hålet så golfbanan var en naturlig lekplats. Erik Runfelt dominerade svensk golf i decennier, men även syskonen Rosa, Elin, Elof och Hugo vann mästerskap.

ALLMÄNT
Kort par 3 mot väl inbunkrad green. Out till höger och bortom green.

UTSLAG
Välj tillräcklig klubba för att komma över bunkrarna. Till höger kan man få lite hjälp med studsen!

GREEN
Se upp för puttar från höger till vänster sida av green. Det lutar inte mycket men puttarna kan bli riktigt snabba.

Barbro Fredelius

Par 4 / Index 18
Vit 299 meter
Gul 240 meter
Blå 229 meter
Röd 229 meter

Älskad medlem som personifierade kärleken till klubben, och golfspelet. Barbro var en inspirationskälla för många genom sin positiva grundsyn och förmåga att sprida glädje.

ALLMÄNT
Kort par 4, går att nå på ett slag för den långslående.

UTSLAG
Om man inte skall försöka nå på första slaget gäller det att se upp för fairwaybunkrarna på höger sida. Optimal inspelvinkel är från vänster sida av fairway.

GREEN
Hela greenen lutar från höger till vänster.

Frank Dyer/Michael Kennedy

Par 4 / Index 8
Vit 310 meter
Gul 287 meter
Blå 267 meter
Röd 267 meter

Engelsmannen Frank Dyer verkade som pro hos oss under knappt tiotal år på 30-talet. Mr Dyer var en mycket god och färgstark spelare, uppskattad instruktör och klubbmakare. Mr Dyer engagerade sig djupt i att lära ungdomar golfens finesser. Knut och Finn Sörvik, Eric och Hugo Röhss är några av de duktiga golfare som Mr Dyer lärt upp. Frank Dyer innehade även den tidens banrekord med 62 slag.

Michael Kennedy var den förste pron att bli hedersmedlem i Göteborgs Golf Klubb.

ALLMÄNT
Kort par 4 med en väg framför green.

UTSLAG
Bunkrar på högersidan, men där är också den bästa inspelsvinkeln. Den långslående kan, från gul tee, försöka driva green, men det är lätt att få en studs på vägen och en förlorad boll…

INSPEL
Greenen sluttar emot dig. Se upp för bunker till vänster. Bakom bunkern på vänstersidan sluttar greenen brant åt höger.

GREEN
Se upp för nedförsputtar! Greenen kan vara ruskigt snabb.

Kyrkhålet

Par 4 / Index 6
Vit 351 meter
Gul 337 meter
Blå 317 meter
Röd 281 meter

Hålet har alltid hetat Kyrkhålet, något som är en påminnelse om den tid då green låg närmare kyrkan. Dock har hålet under årens lopp haft olika nummer.

ALLMÄNT
En gång i tiden ett av banans bästa hål, nu lite sönderskjutet av alla titan-drivers.

UTSLAG
Två val: Lägg upp dig till vänster om bäcken eller slå över den. Om du slår över (riskfyllt!) har du ett lätt slag kvar! Mycket mer plats på högersidan än vad man först tror.

INSPEL
En stor, djup bunker till vänster och en liten platt till höger. Undvik vänsterbunkern! Bakom greenen ligger en gräsbunker som man lätt kan rulla ner i.

GREEN
Ganska platt, men var noga vid läsning: bollen faller alltid en smula!

Bautastenen

Par 3 / Index 10
Vit 176 meter
Gul 158 meter
Blå 148 meter
Röd 135 meter

Denna bautasten har troligen en gång för länge sedan markerat en gravplats. Stenens nuvarande placering är inte dess ursprungliga plats.

ALLMÄNT
Svårt hål om man siktar på att göra par. Out höger och vänster samt bakom! Väl inbunkrad green.

UTSLAG
Sikta på greenens vänstersida, där finns mer plats än det ser ut. Många skulle sänka sin score genom att lägga upp sig kort med ett mellanjärn!

GREEN
Stor, platt green. Det är inte greenen som gör 17:e svårt.

Douglas Brasier

Par 4 / Index 14
Vit 294 meter
Gul 268 meter
Blå 268 meter
Röd 261 meter

Skicklig spelare, tränare och banarkitekt. Vann Dunlop Cup tre gånger och Alliansen två gånger. Var verksam på Hovås under 20 år. En av Sveriges mest betydande pro och banarkitekter.

ALLMÄNT
Ganska enkel avslutning, men outen längs hela högersidan kan ställa till problem.

UTSLAG
Perfekt position är högersidan av fairway, men både out och en bunkrar är i spel. Till vänster kan man få problem med björk- och talldunge.

INSPEL
Det gäller att inte vara för närig om pinnen står kort för då rullar inspelet obevekligen tillbaka ner i svackan framför greenen.

GREEN
Senaste inovationen på banan (öppnades i augusti -17). Greenen är kraftigt ondulerad och kommer säkerligen att förorsaka en eller annan treputt när den kommit upp i samma stimpmått som banans övriga greener.