Göteborgs Golf Klubb

Göteborgs Golf Klubb bildades 1902 och är därmed Sveriges äldsta golfklubb. På 1920-talet utökades golfbanan från 9 till 12 hål och de tre nya hålen fick nya namn. Ett av de namnen var Polisen. Sannolikt åsyftar detta vår första hedersledamot, polisdomaren Ivar Berger, utnämnd redan 1902.