Golf på Arendal


Arendal – ett sommarparadis från förr

Från 1850 talet var Arendal en plats där en del av det göteborgska borgerskapet firade sina somrar.

1894 hade Viktor H Setterberg blivit intresserad av golfspelet och anlade en golfbana i den bergiga terrängen. På Arendal ägnade sig sommargästerna även åt andra sporter än golf, t ex tennis, segling, vattenpolo och korgboll. Poesi, musik och andra aktiviteter vid olika högtider var framträdande sysselsättningar.

Viktor Setterberg var en centralgestalt som bl a var en mycket aktiv amatörfotograf och han dokumenterade mycket av livet på Arendal i sina årsböcker, som skrevs under åren 1894-1900. Två finns digitaliserade här nedan och klubben har ytterligare två som kommer att digitaliseras. Böckerna finna i högre upplösning, om så önskas kontakta klubbhistoriska kommittén.

Årsböcker från Arendal

1898 – Skrap och skratt

1899 – Arendal