Ansökan om medlemskap Göteborgs Golf Klubb


Intag av nya medlemmar görs endast en gång per år, ansökan skall göras senast den 31 oktober för att kunna behandlas till nästföljande år. Efter styrelsens intagningsmöte i början av november meddelas de som erbjuds plats, övriga medlemsansökningar kvarstår, ingen återansökan görs. Har du behov av att uppdatera tidigare insänd medlemsansökan så ber vi dig kontakta oss.

I fältet för ”Personligt meddelande” nedan ser vi gärna att du beskriver din golfbakgrund, relation till Göteborgs Golf Klubb, familjeanknytningar, vänskap med befintliga medlemmar samt referenser.

Intag sker efter hur länge medlemskap har sökts men klubbens styrelse har rätt att avvika från köordningen. 

Om du har frågor, vänligen kontakta kansliet på telefon 031-28 24 44.

Ansök här