Viktigt säkerhetsmeddelande i samband med dagens öppning av banan


Det saknas säkerhetsnät på vänster sida om hål 2, därav spelas tillsvidare,
– Hål nr 1 som ett kortare par 3 (118m) 
– Hål nr 2 som ett par 3 (113m) i stället för par 4 

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att spela hål 1 och 2 från ordinarie utslagsplatser, skulle så ske leder det till OMEDELBAR AVSTÄNGNING och vi riskerar att få stänga dessa hål. 

Respektera de hänvisningar som finns på banan och spela säkert för allas bästa! I övrigt så är hål nr 7 stängt tillsvidare och ersätts av 10B.

Banan är enbart öppen för er medlemmar och GGKs Partners, bilförbud råder. Se aktuell banstatus på hemsidan.