Lokala regler har uppdaterats


Vi har ett nytt tillägg till våra lokala regler. Det röda pliktområdet till höger på hål 16, till höger om bäcken som bara är definierat på en sida, är oändligt. Samtliga lokala regler på hemsidan hittar du här.