Fyra hjärtstartare utplacerade på klubben


Vi är glada att från och med den här säsongen ha fyra hjärtstartare utplacerade på anläggningen. Dessa finns lättillgängliga på följande platser:

​-​​​​ Receptionen i klubbhuset

-​​​ Vid byggnaden på närspelsområdet

-​​​ I backen, vid bänken, upp till hål 7

-​​​ Vid maskinhallen till höger om 12:ans fairway

​Om någon drabbas av hjärtstopp är det avgörande att hjärtstartaren kan används så snabbt som möjligt, helst inom några minuter. Apparaten är bärbar och används för att återställa en normal hjärtrytm genom att leverera en elektrisk stöt till hjärtat. Hjärtstartaren kan användas av personer utan medicinsk utbildning och är enkel att använda tack vare talade instruktioner. Tänk på att alltid ringa 112 om du misstänker att någon drabbats av hjärtstopp, samt tillkalla hjälp om det är möjligt.