Vi gräver och färdigställer banan i vinter


Som varje vinter de senaste decennierna är grävmaskinisten Frank på plats för att göra justeringar. I år är det färdigställande av projektet på närspelsområdet som vi påbörjade förra vintern och som är finansierat av RF och Jonathan Lavins Minnesfond. Inspelsgreenen som ligger vid entrén till närspelet byggs ut i västlig riktning ca 120 kvm och anslutningen mot kullar runt om snyggas till. Vidare läggs gräsbunkern söder om inspelsgreenen igen för att skapa ett jämt område med ruff att träna chippning från. Vi jämnar även ut den stora kullen på fairway 10 meter öster om inspelsgreenen.

Vinterns andra projekt är markarbeten på driving rangen, där vi snyggar till ytan framför mattorna och framför allt gör sidorna mer klippbara. Det försvinner många bollar på driving rangen och det är mycket manuellt arbete som våra juniorer får göra med att gå och plocka boll för boll längs kanterna.