Medlem

Kategoribyte

Byte mellan kategorier (ex. från aktiv till passiv) kan ske årligen under förutsättning att kansliet meddelas senast den 31 oktober året innan.

Lediga platser kategoribyte
Medlemsplatser som blir lediga till följd av att aktiv blir passiv skall tilldelas passiva medlemmar som önskar bli aktiva.

Partnerskap

Det finns möjlighet att bli en av klubbens partners. Detta innebär att företaget erhåller 1-4 spelrätter som företaget efter eget gottfinnande kan disponera dagligen. Våra partners har också samma rättigheter och skyldigheter som våra medlemmar.

Bli en del av Hovås.

Med god kvalitét och en bitvis vidunderlig utsikt över havet så är Göteborgs Golf Klubb en njutbar upplevelse. Vår bana i Hovås utanför Göteborg ligger på en vacker plats där golf har spelats sedan 1904. En unik historia och fantastisk mötesplats! Vi värdesätter en stark golftradition och har stort fokus på träning, hälsa och tradition. Välkommen till Göteborgs Golf Klubb.

Som medlem på Göteborgs Golf Klubb har vi fem tränare som kompletterar varandra. Genom ständig utbildning, vår vassa elitverksamhet och ett stort kontaktnät nationellt och internationellt ligger vi långt fram inom golfens alla områden.