Banans historia


Göteborgs Golf Klubb började sin historia på Hisingen, men när Göteborgs Stad behövde marken där banan låg inleddes sökande efter mark där en ny bana kunde anläggas. Victor Setterberg och Tor Törnström hittade marken för den framtida banan på strandängarna i Hovås med utsikt över Askimsviken.

I tidslinjen nedan går det att följa banans utveckling från 6 hål 1904 till den bana vi har idag.

Varje enskilt hål går att titta på nedanför.

Längst ner finns historiska flygfoton från banan

Tidslinje

Här finns en tidslinje över banan utveckling från 6 hål 1904 till 18 hål 1934 och relevanta händelser efter det.

Se hela tidslinjen

1904 – Banan i Hovås anläggs

År 1904 flyttade Göteborgs Golf Klubb till Hovås. Viktor H Setterberg ritade en bana om 6 hål som mätte 1488 meter. På skissen nedan kan vi se hur 1:a hålet är identiskt med nuvarande hål 2.

1908 – Banan utökas till 9 hål

År 1908 stod ytterligare 3 hål klara och banan var därmed 9 hål som totalt mätte 2381 meter. 1:a. hålet var nu nuvarande hål 3 och sista hålet var nuvarande hål 18, dock med tee vid nuvarande 15:e green.

1923 – Banan utökas till 12 hål

1921 bestämde klubbens sig för att utöka banan till 12 hål. Klubbens pro George Roberts ledde arbetet. Den nya bansträckningen blev 3233 meter och kunde tas i bruk 1923.

De nya hålen var belägna på ”överbanan”, alltså där nuvarande hål 4,5,8 och 9 ligger.

1933 – Banan utökas till 18 hål

1930 påbörjades arbetet med att utöka banan till 18 hål, ritade av arkitekten Andrew Person som till vardags ritade hus, bla för Broströms Stiftelsen. Den 1:a oktober 1933 invigdes banan.

1951 – Bevattningsystem installeras

2381 meter.

1951 – Bevattningsystem installeras

2381 meter.

Banan hål för hål

Se alla hålen

Hål 1

Byggt år: 1904

Tidigare varit: Hål 6 (1904-1907), hål 5 (1908-1922)

Ursprungligen par 4 som avslutade 6-hålsbanan 1904.

Hål 2

Byggt år: 1904

Tidigare varit: Hål 1

Sveriges äldsta golfhål från 1904 som har ändrats mycket lite genom åren.

  • 1989 – Greenbunkrarnas kanter sänktes och bunkrarna flyttades längre från green
  • 2015??? – Två fairwaybunkrar ca 40 meter från greenkant som tidgare tagets bort återbyggdes

Historia

Hål 3

Om hål 3

Hål 4

Om hål 4

Hål 5

Om hål 5

Hål 6

Om hål 6

Hål 7

Om hål 7

Flygbilder

Alla flygbilder

1933

1933 Bild tagen från syd-öst
1933. Bild tagen från nord-väst
1933

1955-1967

Flygfoto taget 1955-1967. Källa: Eniro

1960

Flygfoto taget 1960. Källa: Lantmäteriet

1975

Flygfoto taget 1975. Källa: Lantmäteriet

2022

Källa: Lantmäteriet

Träningsområden

Läs om våra träningsområden

Driving-rangen

1933 Bild tagen från syd-öst

Närspelsområdet

Flygfoto taget 1955-1967. Källa: Eniro