Ansökan juniormedlemskap och provmedlemskap


Vilket passar in på din junior?

Det är mycket attraktivt att bli aktiv medlem på Göteborgs Golf Klubb. För juniorer har vi en speciell kvot där vi varje år tar in ca 16 provmedlemmar, vanligtvis i åldern 10-14 år. Vi väljer ut provmedlemmar baserat i första hand på visat intresse, vi vill helt enkelt ha juniorer som gillar att spela golf! Även mognadsgrad, kompisgäng, åldersstrukturer och spelskicklighet spelar in. En förutsättning för att bli provmedlem är att junioren är med i vår träning så att vi lär känna barnet. Läs mer om juniorträning på klubben här.

Junioren är 9 år
Första möjlighet att ansöka om medlemskap är vid nio års ålder, inför året då junioren fyller 10.

Junioren fyller 10-13 år nästa år
Juniorer i åldern 10-13 år som är spelskickliga kan bli juniormedlemmar direkt. Om så blir fallet beror på olika faktorer, bland annat tillgång till platser.

Direktintag juniormedlem 14 år+
För juniorer som är äldre än 14 år går det också att ansöka om medlemskap, men det är normalt mycket ont om platser om det inte finns en familjeanknytning eller om junioren är mycket spelskicklig. Prata med vårt kansli för mer information.

Ansökan om provmedlemskap inför nästa år skall ske senast den 31 oktober. Ny anmälan måste ske varje år. Om du har frågor, vänligen kontakta kansliet på telefon 031-28 24 44.

Ansök här