På Göteborgs Golf Klubb gäller begränsad allemansrätt!


Det är inte tillåtet att vistas på en golfbana när golfspel eller banskötsel pågår. Huvudregeln är i övrigt att golfbanans olika delar är tillgängliga för passage och vistelse, med ett ständigt undantag för greener* och tees*.

Allemansrätten gäller ej runt byggnader, t ex klubbhus och maskinhallar.

Under vintern, om marken är snötäckt, är det tillåtet att åka längdskidor på golfbanans område. Undantaget är ytor som är avgränsade med rep. Dessa får under inga omständigheter beträdas då det kan orsaka långvarig skada. 

*Green – finklippt gräsyta, med flagga
*Tee – klippt gräsyta där golfhålet börjar, markerat med vit-gul-blå-röda klot

Källor/ Läs mer här: Naturvårdsverket samt Svenska Golfförbundet