9

Par
4
Index
11
Vit
361m
Gul
349m
Blå
323m
Röd
289m

9

Par
4
Index
11
Vit
361m
Gul
349m
Blå
323m
Röd
289m

Polisen

På 1920-talet utökades golfbanan från 9 till 12 hål och de tre nya hålen fick nya namn. Ett av de namnen var Polisen. Sannolikt åsyftar detta vår första Hedersledamot,  polisdomaren Ivar Berger, utnämnd redan 1902,

Allmänt
Medellång par 4 med stor kuperad green.

Utslag
Träd och ravin till vänster, träd och bunker till höger.

Inspel
Se till att absolut inte vara över green, risk för förlorad boll. Bunkrar till höger.

Green
Ondulerad green, var noga med läsningen.