3

Par
5
Index
3
Vit
419m
Gul
406m
Blå
388m
Röd
350m

3

Par
5
Index
3
Vit
419m
Gul
406m
Blå
388m
Röd
350m

Viktor H Setterberg

Golfens Fader i Sverige och en av grundarna till vår golfklubb. Han bedrev ett outtröttligt arbete för att sprida golfens välsignelse. Skrev massor av artiklar i tidningar och tidskrifter. Mycket av det som har skrivits finns kvar och är ett ovärderligt arv från golfens barndom.

Allmänt
Kort par 5 som spelas på tre olika platåer. Out större delen av vänstersidan.

Utslag
Långslående kan nå på två slag genom att sätta driven på högersidan av fairway. För alla gäller att höger är bättre än vänster.

Inspel
Se upp för out till vänster och bunkrar till höger. Placera utslaget kort om pinnen!

Puttning
Snabb green med kraftig lutning.