2

Par
4
Index
13
Vit
283m
Gul
283m
Blå
264m
Röd
264m

2

Par
4
Index
13
Vit
283m
Gul
283m
Blå
264m
Röd
264m

Flaggberget

I tidernas begynnelse var detta hål det första som spelades. Flaggberget är det lilla berg som ligger cirka 50 meter väster om nuvarande tee. Där samlades spelarna efter att ha åkt tåg till Hofås från Linnéplatsen. Det var naturligt att starta och avsluta golfspelet så nära järnvägen som möjligt. Hålet är Sveriges äldsta golfhål som haft samma sträckning sedan starten 1904.

Allmänt
Kort hål, problemen består i out på hela vänstersidan och en väl inbunkrad green.

Utslag
Hellre rakt än långt. Långslående spelare bör se upp med greenbunkrarna i medvind.

Inspel
Greenen är väl inbunkrad kort och på högersidan. Har man slagit för långt blir det en besvärlig pitch till en green som lutar ifrån en. Studera flaggplaceringen på vägen till 1:a tee!

Puttning
När greenerna är nedklippta blir greenen mycket snabb nedför!