16

Par
4
Index
6
Vit
351m
Gul
337m
Blå
317m
Röd
281m

16

Par
4
Index
6
Vit
351m
Gul
337m
Blå
317m
Röd
281m

Kyrkhålet

Hålet har alltid hetat Kyrkhålet och detta med anledning av närheten till Askims kyrka. Dock har hålet under årens lopp haft olika nummer.

Allmänt
En gång i tiden ett av banans bästa hål, nu lite sönderskjutet av alla titan-drivers.

Utslag
Två val: Lägg upp dig till vänster om bäcken eller slå över den. Om du slår över (riskfyllt!) har du ett lätt slag kvar! Mycket mer plats på högersidan än vad man först tror.

Inspel
En stor, djup bunker till vänster och en liten platt till höger. Undvik vänsterbunkern! Bakom greenen ligger en gräsbunker som man lätt kan rulla ner i.

Green
Ganska platt, men var noga vid läsning: bollen faller alltid en smula!