13

Par
3
Index
16
Vit
138m
Gul
126m
Blå
106m
Röd
106m

13

Par
3
Index
16
Vit
138m
Gul
126m
Blå
106m
Röd
106m

Runfelt

Familjen Runfelt hade sex barn, två flickor och fyra pojkar. De var alla goda golfare. Under 1920- och 1930-talen vann de ett stort antal mästerskap både inom och utom Sverige. De hade under tidigt 1900-tal en sommarstuga till höger om 13 hålet så golfbanan var en naturlig lekplats.

Allmänt
Kort par 3 mot väl inbunkrad green. Out till höger och bortom green.

Utslag
Välj tillräcklig klubba för att komma över bunkrarna. Till höger kan man få lite hjälp med studsen!

Green
Se upp för puttar från höger till vänster sida av green. Det lutar inte mycket men puttarna kan bli riktigt snabba.