Tränarteamet

På Göteborgs Golf Klubb har vi tre tränare som kompletterar varandra. Genom ständig utbildning, vår vassa elitverksamhet och ett stort kontaktnät nationellt och internationellt ligger vi långt fram inom golfens alla områden.

 

 

Eric Öster, huvudtränare

Eric har allt sedan 1990 varit head professional på Göteborgs Golf Klubb. Förutom ett gediget golfkunnande och en mångårig tränarerfarenhet har han också en bred tävlingserfarenhet med bland annat landslagsspel och spel på såväl Asien- som Europatouren. Genom ständig vidareutbildning är Eric uppdaterad med de senaste rönen inom golfteknik och golffysik.

Eric ger privatlektioner och håller de flesta passen med träningskortet.

 

Ola Lindgren, idrottsansvarig

Ola har vuxit upp på klubben och är sannolikt en bekant person för de flesta medlemmar. Vid sidan om att jobba med klubbens elitspelare är Ola landslagscoach inom Herr- och pojkverksamheten , personlig tränare till några av Sveriges bästa amatörer och är involverad i olika utvecklingsprojekt inom elitgolf och tränarutbildning.

Ola kommer att hålla i några pass med träningskortet samt leda några temakurser som presenteras under året.

 

Marcus Blomqvist, assisterande tränare

Marcus är utbildad inom Sports Coaching vid Göteborgs Universtitet och han går för närvarande PGA:s tränarutbildning. Genom att jobba med våra elitspelare under handledning av Ola har Marcus fått ett gedigen utbildning i teknik, fys och mentala processer.

Marcus ger privatlektioner och håller i pass med träningskortet.