Särskiljning vid lika resultat

Särskiljning vid lika resultat - olika tävlingsformer 

A. Matchspel (t.ex. våra sommarcuper)

Vid all square efter 18 hål fortsätter matchen på hål 19 (1) och framåt tills den ena sidan vinner ett hål och därmed matchen (sudden death).

B. Slagtävling, open (t.ex. KM)

Om två eller fler spelare delar förstaplatsen sker särspel (sudden death) på hål 15, hål 18, hål 15 osv.  varvid spelare med bästa resultat går vidare till nästa hål tills en segrare korats

C. Slagspel, handicaptävling

Vi följer SGFs rekommenderade metoder med smärre justeringar

  1. SHCP (spelhandicap)
  2. Matematiska metoden
  3. Matematiska metoden efter hålens index

Dessa tre särskiljare styr placeringarna vid lika resultat. Noterbart är att GIT sköter särskiljandet enligt instruktion vid grundinställningen - inget merarbete för TL! Vidare kan sägas att det är en raritet att steg 3. måste tillgripas.

 De olika metoderna innebär:

 SHCP (spelhandicap) läser man av i slopetabellen på grundval av aktuell hcp.

Matematiska metoden innebär att den som (brutto) haft bäst resultat på de sista 9 (S9) hålen placeras före. Vid lika S9 jämför man S6, S3 och S1. Detta gäller 18-hålstävlingar med löpande start. Vid fler ronder jämförs t.ex S36, S18 i första hand.

Den matematiska metoden efter hålens index bygger på samma idé som ovan men tillämpas då S9, S6 osv inte är desamma för hela fältet. Det gäller t.ex shotgunstart och samtidig start från 1:a och 10:e. Den är litet krångligare att sätta sig in i (tack för att vi har GIT!!)

Så här fungerar det: En fiktiv niohålsbana skapas (av GIT) baserad på hålens index

S9 skapas av hålen med index (svårighetsgrad) 1, 18, 3, 16, 5, 14, 7, 12, 9

Översatt på vår bana blir det hålen 6, 14, 3, 13, 8, 18, 5, 11, 1

Särskiljningsmetod 2. och 3. skiftas vid t.ex shotgunstarter.