Regler som gäller från 2016 - tills ändringar sker!

En hel del rykten angående ändrade regler för golfspelet florerar. I ett nyhetsbrev från SGF klargörs vad som gällervad som kommer att ändras och när detta sker.

 

  

 

Du har kanske hört att det kommer att ske stora förändringar i golfreglerna och handicapsystemet. Det som kommer att hända är moderniserade och förenklade golfregler från 2019 och gemensam världshandicap från 2020 . Eftersom det redan nu har skrivits en hel del om detta i media har det uppstått viss förvirring kring när förändringarna införs. För att förtydliga vill Svenska Golfförbundet (SGF) därför poängtera följande:

– Golfreglerna från 2016 gäller ytterligare två säsonger, alltså till och med 2018. Den fullständiga regelboken finns tillgänglig digitalt på golf.se och går att beställa fysiskt i Golfbokhandeln .

– EGA Handicapregler från 2016 gäller ytterligare tre säsonger, alltså till och med 2019. Här hittar du frågor och svar samt en sammanfattning av det allra viktigaste om handicapreglerna.
 
 
 

 

SENASTE UTSKICK FRÅN SGF 
 
Den senaste tiden har det talats mycket om att det kommer nya golfregler 2019 och ett världshandicapsystem 2020. Därför vi vill i Svenska Golfförbundets regelkommitté poängtera några viktiga saker som gäller under årets (2018) golfsäsong.

Regler för golfspel 2016 gäller ytterligare en säsong
Under hela golfsäsongen 2018 gäller alltså befintliga golfregler. Tips om du vill fräscha upp regelkunskaperna inför säsongen:
Hela regelboken som PDF
– Ladda ner regelboken som app i din iPhone eller Android
– Titta på våra animerade regelfilmer


EGA handicapregler 2016 gäller ytterligare två säsonger
Under 2018 och 2019 gäller alltså befintliga handicapregler. Mer information:
Allt om handicapreglerna på golf.se
EGA handicapregler som PDF
Kortfattad lathund
 
Om vi tillåter oss att titta i kristallkulan inför 2019 respektive 2020 så gäller följande:

Golfregler 2019
För att förhindra en sammanblandning med nuvarande regler rekommenderas alla länder och förbund att vänta med information och utbildning till fjärde kvartalet i år. Det rådet kommer vi att följa. Vi gör dock ett litet undantag på denna sida där vi redan nu publicerat viss information.

Världshandicapsystemet 2020
All tillgänglig information inför bytet till ett globalt handicapsystem har samlats på denna sida, som uppdateras i takt med att de stora organisationerna R&A, EGA och USGA släpper fler detaljer.

Regga ronden!
Vi avslutar med ett gott råd till alla Sveriges golfare: Registrera så många handicapronder som möjligt (både bra och dåliga) redan 2018 och framåt. Det ger dig en mer rättvisande EGA handicap. Dessutom kan dessa ronder komma att vara ett underlag för din nya världshandicap.