Regler som gäller från 2016 - tills ändringar sker!

En hel del rykten angående ändrade regler för golfspelet florerar. I ett nyhetsbrev från SGF klargörs vad som gällervad som kommer att ändras och när detta sker.

 

  

 

Du har kanske hört att det kommer att ske stora förändringar i golfreglerna och handicapsystemet. Det som kommer att hända är moderniserade och förenklade golfregler från 2019 och gemensam världshandicap från 2020 . Eftersom det redan nu har skrivits en hel del om detta i media har det uppstått viss förvirring kring när förändringarna införs. För att förtydliga vill Svenska Golfförbundet (SGF) därför poängtera följande:

– Golfreglerna från 2016 gäller ytterligare två säsonger, alltså till och med 2018. Den fullständiga regelboken finns tillgänglig digitalt på golf.se och går att beställa fysiskt i Golfbokhandeln .

– EGA Handicapregler från 2016 gäller ytterligare tre säsonger, alltså till och med 2019. Här hittar du frågor och svar samt en sammanfattning av det allra viktigaste om handicapreglerna.
 
De vanligaste golfreglerna
I foldern En snabb vägledning i Regler för golfspel hittar du en sammanfattning av de vanligaste golfreglerna och handicapreglerna på ett kortfattat och bra sätt. Du kan också titta på SGF:s animerade regelfilmer som förklarar de tolv vanligaste reglerna. Du hittar dem på golf.se .
 
Regelboken snart till din smartphone
Under säsongen 2017 lanseras en stor nyhet för alla golfare – regelboken på svenska som app till din smartphone. Det blir då enklare än någonsin att hitta svaret på en regelfråga ute på banan. Utöver alla golfregler kommer appen att innehålla en kort vägledning, golfens vett och etikett, definitioner och en quiz-funktion för dig som vill träna och testa dina kunskaper.
Tips: När appen blir tillgänglig berättar vi om det bland annat på SGF:s Facebook-sida – följ oss gärna där!
 
Registrera dina ronder
Avslutningsvis ett råd: Registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Då får du en mer rättvisande handicap – vilket gör golfspelet roligare.