HANDBÖCKER

SPEL- OCH TÄVLINGSLEDARHANDBOK 2019

 

REGLER FÖR GOLFSPEL

 

 

LOKALA REGLER - Göteborgs Golf Klubb 2020

 

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering                         Betyder                                   Regel 

 Vit                                          Out of bounds                         18

 Röd                                        Rött pliktområde                      17

 Gul                                         Gult pliktområde                      17

 Blå                                         Onormalt banförhållande          16

 Vit linje                                  Onormalt banförhållande          16

 Markering med grön topp         Spelförbudszon                            2

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns
 2. Gränsen för out of bounds på hål 16 definieras av bansidans kant av staketstolparna.
 3. Vid spel av hål 10 är en boll liggande till vänster om de vit-svarta pinnarna gränsande till hål 6 out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 10. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en boll är i det röda pliktområdet, stora gropen på hål 6, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen framför domarringen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. Om en boll är på det onormala banförhållandet på hål 11, vägen till höger om green, så får spelaren ta lättnad utan plikt för oflyttbart tillverkat föremål enligt regel 16.1, eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen (på 12:e hålets blå tee). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

b) Skydd av unga träd

 1. De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsplattor.

Organiska delar av banan

 1. Bautasten vid 3:e hålets green.
 2. Domarringen vid 6:e hålet.

 Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.