Inventering av flora och fauna

Floran

Kanske kan du med fog hävda att det inte finns någon del av banan som du inte besökt. Frågan är dock om du då tänkt på något annat än bollens vedervärdiga läge? Naturen till exempel?

Klicka på länken nedan för att få mer mossa på marken och rikligt med löv på träden!

Fågellivet

Vi har ett rikt fågelliv på banan - inte bara kanadagäss, som vi nog gärna kunnat vara utan. På länken nedan kommer du att upptäcka en mängd fåglar som kanske hört men hittills inte sett!