Ansökan om medlemskap

Här kan du göra din ansökan om medlemskap i Göteborgs Golf Klubb.

  • Intag av nya medlemmar görs endast en gång per år, ansökan skall göras senast den 30 november för att söka till nästföljande år.
  • Intag sker efter hur länge medlemskap har sökts men Styrelsen har rätt att avvika från köordningen. 

I fältet för "Personligt meddelande" nedan ser vi gärna att du beskriver din golfbakgrund, relation till Göteborgs Golf Klubb, familjeanknytningar, vänskap med befintliga medlemmar samt referenser.

Om du har frågor, vänligen kontakta kansliet på telefon 031-282444.

Välkommen med din ansökan om medlemskap!

 

 

Ansökan om medlemskap