Viktor H Setterbergs fotoalbum

Viktor H Setterberg kallas med rätta för ”Svensk golfsports fader”.

Viktor H Setterberg kallas med rätta för ”Svensk golfsports fader”.

Förutom att starta och lägga ut golfbanorna i Arendal och Hovås skrev han 40 000 sidor om golf och var långt före sin tid i sina förslag om kommunala banor och satsning på golf för juniorer.
Viktor var dessutom en passionerad fotograf och de album som visas här är inte bara intressanta ur golfsynpunkt, de är också tidsdokument från en svunnen tid.
Hans betydelse för utvecklingen av svensk golfsport kan inte överskattas.

 

LÄNK TILL BILDARKIVET