Junior och elitkommittén

EK är ansvarig för all junior- och elitverksamhet på Göteborgs Golf Klubb. Kommitéens arbete är helt idéelt, med stöd av 3 anställda tränare som ansvarar för träningsverksamheten och elitverksamheten. Vi är alltid i behov av nya ledare. JEK erbjuder en stimulerande och positiv miljö i en av Sveriges absolut bästa verksamheter. Kontakata gärna vår ordförande om du vill hjälpa till. Vi har allt från extremt små till stora arbetsuppgifter som måste göras för att vi skall hålla uppe kvaliteten!

Organisation

JEK leds av ordföranden Christer Lebeck, som till sitt stöd har en styrgrupp beståande av Jonny Ström (elit), Penilla Muhl (juniorträning/tävling), Ola Lindgren (elittränare) och Eric Öster (juniortränare). Vidare finns 3 sektioner som bedriver verksamheten.

Sektion Juniorträning

Sektionen organiserar träning, sommarläger och andra aktiviteter. Ansvarig: Pernilla Muhl

Sektion Klubbtävlingar

Sektionen ansvarar för alla klubben juniortävlingar. Ansvarig: Charlotte Appelgren

Sektion Elit

Sektionen ansvarar för all elitverksamhet. Ansvarig: Jonny Ström

Vem skall jag kontakta?

Frågor om juniorträning? Eric Öster på eric.oster@goteborgsgk.org eller telefon 070-8580223

Frågor om juniorträning? Marcus Blomqvist på maarcus_blomqvist@hotmail.com eller telefon 073-4237660

Frågor om juniorernas tävlingar? Charlotte Appelgren på charlotte@appelgren.bz eller telefon 070-7283811

Frågor om elitverksamheten? Ola Lindgren på ola.lindgren@gmail.com eller telefon 0708-633717

Frågor om medlemskap? Kansliet på kansli@goteborgsgk.org eller telefon 031-282444

Frågor om att stödja juniorerna/sponsring? Magnus Muhl på muhl.co@telia.com eller telefon 070-5288365

Övriga frågor? Christer Lebeck på christer@qsec.se eller telefon 070-8722930