Tävlingar på klubben

 

 

 

Juniortävlingarna på klubben är till för juniormedlemmar och juniorer som är med i klubbens träningsverksamhet. Det finns en tävling för alla och de flesta tävlingarna spelas i A,B,C & D klass. Tävlingarna finns för att på ett lättsamt och säkert sätt introducera golf som tävlingsidrott samt för att stimulera sociala kontakter mellan juniorerna. 

 

Här nedan finns alla typer av tävlingar klubben erbjuder.