Tävlingsstöd

Göteborgs Golf Klubb stödjer amatörspelande juniorer vid tävlingsspel, men undantag kan göras för äldre spelare på individuell basis. Ta kontakt med ansvariga coacher om du är amatörspelande senior eller proffs och vill ha stöd.

Spelare i Team GGK/Team Future har en individuell spelarbudget baserad på den nivå som spelaren går in i säsongen på. Om en spelare byter nivå kan ev. budget höjas om det finns ekonomiskt utrymme för JEK.

Nedan kan du ladda ner den reseräkning som kvitton redovisas på.

Observera följande:

  • Reseräkning skall lämnas in i kansliet senast 30 dagar efter aktiviteten om du inte ber om uppskov till Marcus eller Ola
  • Häfta fast alla kvitton BAKOM reseräkningen
  • Alla utlägg utom milersättning måste styrkas med kvitton
  • På ett kvitto måste det framgå vad som har köpts, sk. kortslippar som bara ger ett belopp är alltså inget kvitto