Bli medlem

Juniorer är viktiga för Göteborgs Golf Klubb, det är juniorerna som är våra framtida medlemmar som skall bära traditionerna vidare. Klubben har för närvarande ca 150 juniorer, vilket motsvarar ca 14% av totala antalet medlemmar.

Ansök om medlemskap

Ansökan om medlemskap sker skriftligt genom brev/epost till kansliet senast den 31 oktober. I brevet behöver vi kontaktuppgifter, golfbakgrund och ev. familjeanknytningar till klubben.

Normalt kan man tidigast ansöka om medlemskap inför året som junioren fyller 10 år.

Junior- och elitkommittén lämnar därefter förslag till Styelsen om vilka juniorer som skall erbjudas plats. Hänsyn tas till deltagande i träning/tävling, intresse, ålder, kompiskonstellationer, familjeanknytning, golfförmåga, mognad och uppträdande. Det är en stor fördel att ha varit med i klubbens juniorträning, som är öppen för alla, då klubbens tränare och ledare känner junioren.

Här kan du läsa mer om juniorträningen!

Juniorer som erbjuds plats kan bli erbjudna fullvärdigt medlemskap eller ett sk. provmedlemskap. Provmedlemskapet löper över 1-3 år och det finns ett antal kriterier som junioren skall uppfylla för att erbjudas fullvärdigt medlemskap. Normalt sett erbjuds yngre juniorer i första hand provmedlemskap om de inte redan är på en nivå där de tävlar i distriktet. Beslut om erbjudande av medlemskap/provmedemskap fattas av Styrelsen i början av december.

Ansökan om medlemskap skickas till:

Göteborgs Golf Klubb, Golfbanevägen 17, 436 50 Hovås eller via epost: kansli@goteborgsgk.org.

För frågor om medlemskap/provmedlemskap kontakta kansliet på telefon 031-282444.