Bli medlem

Juniorer är viktiga för Göteborgs Golf Klubb, det är juniorerna som är våra framtida medlemmar som skall bära traditionerna vidare. Klubben har för närvarande ca 150 juniorer, vilket motsvarar ca 14% av totala antalet medlemmar.

Ansök om medlemskap

Provmedlem på GGK 10-14 år

Det är mycket attraktivt att bli aktiv medlem på Göteborgs Golf Klubb. För juniorer har vi en speciell kvot där vi varje år tar in ca 16 provmedlemmar, vanligtvis i åldern 10-14 år. Vi väljer ut provmedlemmar baserat i första hand på visat intresse, vi vill helt enkelt ha juniorer som gillar att spela golf! Även mognadsgrad, kompisgäng, åldersstrukturer och spelskicklighet spelar in. En förutsättning för att bli provmedlem är att junioren är med i vår träning så att vi lär känna barnet.

Juniorer i åldern 10-14 år som är spelskickliga kan bli fullvärdiga medlemmar direkt. Om så blir fallet beror på olika faktorer, bla. tillgång till platser.

Direktintag 14 år +

För juniorer som är äldre än 14 år går det naturligtvis också att ansöka om medlemskap, men det är normalt mycket ont om platser om det inte finns en familjeanknytning eller om junioren är mycket spelskicklig. Prata med vårt kansli för mer information.

Ansökan

Ansökan om provmedlemskap/medlemskap sker skriftligt genom brev/epost till kansliet senast den 15 november. I brevet behöver vi kontaktuppgifter, golfbakgrund och ev. familjeanknytningar till klubben.

Junior- och elitkommittén lämnar därefter förslag till Styelsen om vilka juniorer som skall erbjudas plats som provmedlemmar och medlemmar.

Här kan du läsa mer om juniorträningen!

Ansökan om medlemskap skickas till:

Göteborgs Golf Klubb, Golfbanevägen 17, 436 50 Hovås eller via epost: kansli@goteborgsgk.org.

För frågor om medlemskap/provmedlemskap kontakta kansliet på telefon 031-282444.