Herrkommittén

Organiserar Herrdagarna, Onsdagsgolfen, Herrarnas seriespel (H30-H75)

Sammansättning samt ansvariga för de olika sektionerna

 

Ordförande: Magnus Hofvander

 

 

 

Sektionen för Onsdagsgolf

Ansvarig
Tore Dahlqvist

Sektionen för Herrdagar

Ansvariga
Jan Bylin
Sven-Inge Höglund
Lennart Lilliehöök

Sektionen för Seriespelet H30-H75

Ansvarig och tillika vår kontaktman med GGF för allt seriespel H30-H75 samt D30-D70
Mattias Liss-Daniels

Lagkaptener 
H30 - Gustaf Eckerström
H40 - Johan Agrell
H50 - Mattias Liss-Daniels
H60 - Lennart Malm
H70 - Jan Åstrand
H75 - Tom Dahlgren