Herrkommittén

Organiserar Herrdagarna, Onsdagsgolfen, Herrarnas seriespel (H30-H80)

Sammansättning samt ansvariga för de olika sektionerna

Ordförande: Magnus Hofvander

Sektionen för Onsdagsgolf

Ansvarig
Magnus Hofvander

 GOLFEN PÅ ONSDAGAR SPELAS 2021 ÄNNU INTE I TRADITIONELL OG-FORM. TILLSVIDARE INGET  ORDER-OF MERIT MOMENT.

En likhet med förra året är att det ligger ett startförbud (tre tider) på onsdagar 10.20-10.30 där endast OG-spelare kan anmäla sig.

  • OBS! Samma regler gäller för avbokning av dessa tider som andra bokningar. Viktigt att du meddelar avbokning!!
  • Lottning av bollarna på de färbokade tiderna sker

 

Sektionen för Herrdagar

Ansvariga
Claes Schönander
Sven-Inge Höglund
Lennart Lilliehöök
Anders Brunzell

Sektionen för Seriespelet H30-H80

Ansvarig och tillika vår kontaktman med GGF för allt seriespel H30-H80 samt D30-D70
Mattias Liss-Daniels

Lagkaptener 
H30 - Gustaf Eckerström
H40 - Johan Agrell
H50 - Mattias Liss-Daniels
H60 - Lennart Malm
H70 - Jan Åstrand
H75 - Tom Dahlgren
H80 - Peter Flach