Kommittéer

Marie-Louise Kapare

Marie-Louise Kapare


För att verksamheten på klubben skall kunna skötas smidigt finns ett antal ideellt arbetande kommittéer som bereder frågor och hanterar den dagliga driften.

Kommittérna är indelade i:

Sektionen för Golfspelet
; ordförande Marie Louise Kapare, vice Elisabeth Lundberg-Frisk
Här ingår Dam-, Herr-, Junior o Elit, Senior-, Handicap- och Tävlingskommittén

Sektionen för Banan
: ordförande Hans Iwarsson
Här ingår Bankommittén

Övriga kommittéer
Fastighetskommittén
Klubbhistoriska kommittén
Miljökommittén
PR-kommitten
Sponsorkommittén

Den som deltar i kommittéarbetet får lära sig mycket om hur en golfklubb fungerar. Man träffar många nya människor och man kan dessutom påverka i vilken riktning klubben rör sig!
Om du är intresserad av att engagera dig, hör av dig till resp. kommittéordförande.