Kommittéer


För att verksamheten på klubben skall kunna skötas smidigt finns ett antal ideellt arbetande kommittéer som bereder frågor och hanterar den dagliga driften.

Kommittéer Ordförande
Bankommittén Hans Ivarsson
Byggnadskommittén Christer Lebeck
Damkommittén Gunilla Nyström
Herrkommittén Magnus Hofvander
Junior- och Elitkommittén Christer Lebeck
Klubbhistoriska kommittén Claes Olsson
Miljökommittén Per Wimby
PR-kommittén Patrik Magnusson
Seniorkommittén Ingemar Galéus
Tävlingskommittén Bengt Sonesson
   

Den som deltar i kommittéarbetet får lära sig mycket om hur en golfklubb fungerar. Man träffar många nya människor och man kan dessutom påverka i vilken riktning klubben rör sig!
Om du är intresserad av att engagera dig, hör av dig till resp. kommittéordförande.