Göteborgs Golf Klubb - Vision, Verksamhets idé, Värdegrund och Strategi

Göteborgs Golf Klubb arbetar med en vision att vara "Sveriges Bästa Medlemsgolfklubb"

Vision
Sveriges Bästa Medlemsgolfklubb


Verksamhets idé
Vi ska vara en klubb och mötesplats där våra medlemmar, gäster och partners vill träffas, trivas samt utvecklas genom golfen


Värdegrund
Omtanke, Kvalitet, Tradition


Strategi
Erbjuda en golfklubb där golfen präglas av spelglädje, trivsel, kvalitet, kunskap och golftradition.