Göteborgs Golf Klubb - Vision Strategi och Målsättningar

Göteborgs Golf Klubb arbetar med en vision att vara "En av Sveriges mest attraktiva och respekterade golfklubbar där spelglädje, trivsel, kvalitet, kunskap och golftradition står i fokus" Läs hela klubbens Vision, Strategi och Målsättningar i länken nedan.