Styrelsen för Göteborgs GK

Styrelsen består av 7 ledamöter samt 1 adjungerad. Ordföranden väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år. Val till Styrelsen sker på Höstmötet.

Hans Gaestadius

Ordförande

Hans Ivarsson

Vice Ordförande - Ordf Bankommittén
Sekreterare

Sekreterare

Per Dalemo

Ledamot

Helene Brandrup Wognsen

Kassaförvaltare

Christer Lebeck

Ledamot - Byggnadskommittén

Katja Odqvist-Möller

Verkställande Klubbchef

Verkställande Klubbchef

Niklas Svantesson

Adjungerad - Klubbchef