Styrelsen för Göteborgs GK

<p>Styrelsen består av 7 ledamöter samt 1 adjungerad. Ordföranden väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år. Val till Styrelsen sker på höstmötet.</p>

Björn Ingemanson

Ordförande

Henrik Jiremark

Kassör

Pelle Wimby

Miljö

Hans Gaestadius

Sekreterare

Ann-Sofie Falkeskog

ledamot

Elisabeth Lundberg Frisk

Ledamot

Hans Ivarsson

Ledamot

Niklas Svantesson

Adjungerad