ANSÖKA OM MEDLEMSKAP

Klubben har i december varje år ett styrelsemöte som beslutar om vilka som skall erbjudas medlemskap för kommande säsong. Göteborgs Golf Klubb har stor efterfrågan på medlemskap men varje år erbjuder vi ett mindre antal inträden i klubben. Ansökan om medlemskap sker genom ett formulär på hemsidan i god tid före den sista november.

 

ANSÖKAN

Ansökan sker via formulär på klubbens hemsida, länk finner du nedan. 

Länk till formulär för ansökan om medlemskap

INTAGNING

I köordning. Dock har styrelsen alltid rätt att besluta om annan intagningsordning på grund av särskilda skäl.

 

MEDLEMSAVGIFTER

Senior

Avgift aktiv 8.200:-

Avgift aktiv 22-29 år 5.500:- (tom 29 år)

Avgift passiv 1.200:-

Inträdesavgift 36.900:- (fr.o.m 30 år)

Junior

Junior äldre 17-21 år 4.500:-

Junior yngre 7-16 år 3.700:-

KATEGORIBYTE


Byte mellan kategorier (ex. från aktiv till passiv) kan ske årligen under förutsättning att kansliet meddelas senast den 30 november året innan.

Lediga platser kategoribyte
Medlemsplatser som blir lediga till följd av att aktiv blir passiv skall tilldelas passiva medlemmar som önskar bli aktiva.

 

JUNIORER

Juniorer är viktiga för Göteborgs Golf Klubb, det är juniorerna som är våra framtida medlemmar som skall bära traditionerna vidare. Klubben har för närvarande ca 150 juniorer, vilket motsvarar ca 14% av totala antalet medlemmar.

Klicka här för att läsa mer om juniormedlemskap och för att ansöka om juniormedlemskap.

MÖJLIGHET TILL OBEGRÄNSAT SPEL UTAN MEDLEMSKAP

Vi vill gärna informera Dig om att det också finns möjlighet att bli en av klubbens partners. Detta innebär att företaget erhåller 1-4 spelrätter som företaget efter eget gottfinnande kan disponera dagligen. Våra partners har också samma rättigheter och skyldigheter som våra medlemmar.

Klicka här för att gå vidare till Partnersidorna.