Klubb Bladet

Har det hänt någon gång att du sparat läsandet av en viss artikel i KlubbBladet till ett senare tillfälle? När du tycker det är dags så visar det sig att tidningen förirrat sig till återvinningskassen och är borta för gott. Förtretligt!

Fortsättningsvis publiceras KlubbBladet på denna sida (från och med nr 1 2013).  Så skönt!