Hedersmedlemmar och Hedersledamöter

 

Göteborgs Golf Klubb

 

Förste Hedersledamot och höge beskyddare

HKH Prins Daniel

 

 

Övriga hedersmedlemmar och -ledamöter

Sten C Olsson
Kjell Ski
Carl-Axel Sahlquist
Roy Syle
Peter Flach
Jan Bylin
Anders Brunzell
Carl Pettersson
Michael Kennedy