Rapport från Höstmötet 16 november

Onsdagen den 16 november hölls årets Höstmöte i klubbhuset. Det var 68 medlemmar som var närvarande på mötet som leddes av ordförande Björn Ingemanson.

Möte i Positiv anda

Mötet föranleddes av information från verksamheten, utdelning av stipendier ur Jonathan Lavins Minnesfond samt prisutdelning av matchspelscuper.

Informerades även om planerade arbeten med nytt greenområde på hål 18 samt planerade investeringar i klubbhuset, framförallt i restaurang och matsal.

Själva mötet innehöll val av två nya styrelseledamöter i form av Ann-Sofie Falkeskog och Hans Ivarsson som tar plats i styrelsen 2017 efter att Sten C Olsson och Marie-Louise Kapare avsagt sig omval. Budget för 2017 föredrogs av Kassaförvaltare Henrik Jiremark där bland annat en höjning av årsavgiften med 200 kr för seniorer över 30 år beslutades.

Investeringar i Klubbhus och ett nytt greenområde på vårt avslutningshål godkändes också av mötet och något som upplevdes som en positiv utveckling av klubben.

Mötet genomfördes i positiv anda och styrelsen vill tacka alla som deltog för en bra dialog och uppskattning av föreslagna förbättringar på klubben.

Nedan finns en länk till presentationen som hölls på mötet.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
SM-veckan! 2018-07-17
Svante Bursie rapporterar från EM 2018-06-28
Midsommar 2018-06-20
Pernheden tvåa i EM 2018-06-20
Låga scorer i Stewart Cup 2018-06-19