Ombyggnation hål 18

Nu är det full fart på ombyggnation av greenområde 18 utanför klubbhuset. Greenen och området runt omkring kommer under kommande veckor att förvandlas till en mer utmanande avslutning på banan. Syftet är även att förbättra säkerheten från tee så att långtslående spelare väljer ett något kortare utslag och placerar sig för det optimala inspelet. Banarkitekt Christian Lundin har utformat området för att knyta an till klubbens historia samt beakta säkerhetsaspekten. Följ projektet här på hemsidan eller på plats, bilder läggs ut kontinuerligt.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
SGF Senior Tour 2017-10-05
Seniorernas Grand Finale 2017-10-05
Frank Dyer 2017-10-04
Volvo World Golf Challenge 2017-09-16
Vinst på Skandia Tour! 2017-09-11