Information tävlingar Göteborgs Golf Klubb

Från och med första juli har tävlingarna kommit igång igen på klubben.

Nu har styrelse och kommittéer beslutat att starta igång med tävlingsverksamheten från och med 1 juli. Detta innebär att Tävlingskommittén kommer att presentera tre tävlingar ur Golfveckan som spelas 7, 9 och 11e juli. Övriga TK-tävlingar genomförs enligt tidigare planering under hösten. Stewarts som skulle ha spelats i juni flyttas till september.

Damkommittén startar upp sin VSOP på torsdagar samt flyttar även ett par pokaltävlingar under hösten.

Seniorkommittén startar upp Seniortouren under juli månad.

Herrkommittén genomför onsdagsgolf från och med 1 juli, dock kommer inga Herrdagar att genomföras under året.

Hickorysellskapet genomför sitt program enligt tidigare planering.

Juniortävlingar som redan pågår kommer fortsätta enligt plan.

Alla tävlingar kommer genomföras med största möjliga respekt för den situation vi fortfarande är mitt uppe i. Det innebär bland annat löpande starter, annorlunda score-hantering, lättnader i reglerna för golfspel, ingen officiell prisutdelning, inga folksamlingar mm. Alla deltar med ansvar att följa de rekommendationer som vi innan tävlingen hänvisar till.

Vi uppmanar alla tävlande att använda Hovås Golfkrog för lunch mm under tävlingsdagarna. Vissa tävlingar kommer lunchbiljett ingå i avgiften.

Lycka till med tävlandet! 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda utifrån R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

 

Flaggstången kan alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras bör spelaren använda handske.

 

Hålet

 

När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan

 

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren inte vidröra koppen och använda handske.

 

Bunkrar

 

Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med avsedd kratta eller sin fot. Var extra noga med att få bort djupa fotspår.

 

Lägesförbättring får ske i bunker enligt "tillfällig Lokal Regel")

Tillfälliga lokala regler ”lägesförbättring i bunker”

Lägesförbättring med en klubblängd är tillåtet i bunker. 

 

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
    • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
    • Måste vara i bunkern

 

 

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet  Slagspel: Två slag

Kommentarer

Fler artiklar