Information tävlingar Göteborgs Golf Klubb

Den 29/5 presenterade Folkhälsomyndigheten (FoHM) nya rekommendationer för idrotten där man öppnade upp för tävlingsverksamhet igen. Den 5/6 presenterade Svenska Golfförbundet (SGF) hur detta påverkar tävlingsverksamheten på klubbarna.

Kommittéerna har noga övervägt hur vi som klubb ställer oss till våra kommande planerade tävlingar. Tillsammans med styrelsen görs bedömningen att vi inte kan genomföra golfveckan med den inriktning vi vill med att skapa ett bredare arrangemang där själva tävlingen givetvis är den centrala delen, men där runtomkringaktiviteter med klubbliv i och kring klubbhuset med mat och samvaro också är en väsentlig del i arrangemanget.

Eftersom det tydligt framgår av riktlinjerna att de tävlingar som klubben arrangerar ska följa FoHM:S rekommendationer vad gäller riskgruppers deltagande kan vi tyvärr inte heller starta upp Seniorernas eller Damernas veckotävlingar för tillfället.

Vi tittar nu på att skapa ett alternativ till golfveckan i något mindre format under senare delen av sommaren. Beslut om vi kan genomföra detta sker under juli månad.

Ambitionen är att vi skall kunna genomföra Klubbmästerskapen och vissa pokaltävlingar under hösten. Vi kommer också försöka få igång vissa tävlingar med formen VSOP (Valfri Start Och Partner) redan från den 1a juli.

 

Vidare utförlig information kommer efter Kommittéernas nästa möte före juni månads utgång.

 

Vänliga hälsningar, 

 

Niklas Svantesson, Klubbchef

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda utifrån R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

 

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

 

Flaggstången kan alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras bör spelaren använda handske.

 

Hålet

 

När en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan anses den hålad, även om inte hela bollen är under markytan

 

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren inte vidröra koppen och använda handske.

 

Bunkrar

 

Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med avsedd kratta eller sin fot. Var extra noga med att få bort djupa fotspår.

 

Lägesförbättring får ske i bunker enligt "tillfällig Lokal Regel")

Tillfälliga lokala regler ”lägesförbättring i bunker”

Lägesförbättring med 30 cm är tillåtet om bollen ligger i ett sko eller slagmärke i en bunker. Bollen ska placeras på närmaste punkt, dock ej närmare hål, där bunkern är i normalt skick. Lättnad ges inte om enbart spelarens stans påverkas.

 

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är 30 cm men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
    • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
    • Måste vara i bunkern

 

 

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet  Slagspel: Två slag

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Information angående tävlingar 2020-06-11
Kurser och Träningskortet 2020-05-04
Greenerna öppna 2020-03-25
Corona 2020-03-17
Årsmöteshandlingar 2020 2020-03-13