Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till digitalt ÅRSMÖTE följt av HÖSTMÖTE torsdagen den 26e november 2020 kl. 18.00.

Säsongen 2020 har varit annorlunda på många sätt och lider nu mot sitt slut. Naturligtvis har vi som golfklubb blivit påverkade av pandemin. Stora delar av vårt tävlingsprogram har ställts in liksom flera av våra klubbgemensamma aktiviteter.

Däremot har vårt golfspel generellt ökat. Antalet bokade ronder har överstigit alla tidigare rekord på klubben liksom på nationell nivå. Detta har märkts genom att den normalt höga tillgängligheten för spel inte har kunnat bibehållas. Antalet bokade ronder i år uppgår till ca 30.000 jämfört med förra årets ca 15.000.

Läs gärna våra möteshandlingar genom att klicka på länken nedan.

Med anledning av Covid-19 ber vi er att avisera er medverkan via anmälan på länken nedan, telefon till reception eller mail till kansli@goteborgsgk.org. Det finns inget krav på anmälan men vi vill gärna kunna anpassa lokalen på ett säkert
sätt för de som närvarar.
Mötet hålls digitalt för de som föranmält sitt deltagande via formulär som skickats ut till alla medlemmar via mail.
Under kvällen är det endast dagordningen under respektive möte som kommer behandlas.

Information från verksamheten, prisutdelningar mm sker på annat sätt.
18.00 Årsmöte följt av Höstmöte enligt aviserade Årsmöteshandlingar

Varmt välkomna!

Styrelsen Göteborgs GK

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tidbokningsregler 2021 2021-03-22
Årsmöteshandlingar 2021 2021-03-04
Rangen öppen 2021-02-26
Banan öppen för vinterspel 2021-02-26
Höstmöteshandlingar 2020 2020-11-10