Golf godkänt som skattefri friskvårdsförmån – det här gäller

Efter det historiska och glädjande beslutet att golf från och med 1 januari 2018 omfattas av friskvårdsbidraget har Svenska Golfförbundet sammanställt all information vi vet i dagsläget på golf.se/friskvardsbidrag . På den nya samlingssidan hittar du information om vad domen innebär samt en sammanställning över vilka golfrelaterade aktiviteter som är godkända och icke godkända för friskvårdsbidrag. Dessutom finns svar på vanliga frågor från golfanläggningar och privatpersoner, rekommendationer till golfanläggningar samt en bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget. I takt med att vi får mer information och fler frågor kommer vi att uppdatera ”Vanliga frågor”-sektionerna.

Sammanfattning av informationen på sajten:

Domen i korthet

• Domen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
• Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
• Det är upp till arbetsgivaren om de godkänner friskvårdsbidrag för golf (eller andra aktiviteter).
• En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 

Godkända aktiviteter

Spelavgift, greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle), träning på drivingrange, golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser och golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle), års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde samt footgolf (motsvarar greenfeeavgift).

 

Icke godkända aktiviteter

Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott), tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning, och deltagaravgift i golftävlingar är inte godkända. Dessutom godkänns inte spelrättsavgifter som inkluderats i exklusiva ”friskvårdspaket” med ett innehåll som omfattar annat än grundregeln för friskvårdsbidraget – ”motion eller friskvård av enklare slag”.

 

Kommentarer