Har du rätt HCP-status för tävling?

Snart startar tävlingssäsongen – har du EGA Exakt tävlingshandicap så att du får ta emot pris i de tävlingar du ställer upp i?

Förklaring EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) och EGA Exakt handicap (EH)

Har du försökt anmäla dig till en tävling men stött på problem, det kan bero på att du inte registrerat 4 hcp-grundande ronder det senaste året. För två år sedan införde klubben ett krav på ETH (Exakt Tävlingshandicap) för deltagande i våra tävlingar. Här kommer en förklaring till begreppen och vad som krävs för att uppnå denna HCP-status.

EGA = European Golf Association

ETH = Exakt TävlingsHandicap

EH = Exakt Handicap

Här utreder vi begreppen

Alla med minst fyra registrerade handicapronder under 2016 har ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap), medan övriga har fått EGA Exakt Handicap.

Din HCP-status hittar du på Min Golf under Min HCP. (Med handicapronder avses såväl tävlingsronder som föranmälda sällskapsronder.)

 

Hur kvalificerar man sig för ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap)?

Den som under 2016 inte kvalificerat sig för ETH kan göra detta genom att registrera fyra handicapronder under 2017. GIT ger då spelaren automatiskt ETH.

Spelare i handicapgrupp 1 (plus - 4,4) som under 2016 inte kvalificerat sig för ETH har möjlighet att spela till sig en sådan genom att förutom tävlingsronder registrera upp till fyra föranmälda sällskapsronder. Dessa ronder måste dock registreras av GIT-administratören (klubbens kansli).

Spelare som under året erhåller sin första hcp i grupp 1-5 har ETH såväl innevarande som nästa år. Spelare i hcp-grupp 6 har alltid ETH.

För att man skall behålla statusen EGA Exakt Tävlingshandicap till nästa år, krävs det att man under det innevarande spelåret registrerar minst 4 handicapronder.

Vad gäller för deltagande i klubbens handicaptävlingar?

Alla med Exakt Tävlingshandicap eller Exakt Handicap får delta i klubbens handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.), men endast spelare med Exakt Tävlingshandicap kommer med på resultatlistan. 

Kommentarer