Banan och tidbokningen öppnar!

På söndag den 15e öppnar ordinarie greener med några undantag. Provisorisk green på hål 5, 8. Hål 7 ersätts med 10b. Röd och blå tee används för handicapgrundande spel, gäller tillsvidare på alla hål. Gul slinga är ej handicapgrundande. Lägesförbättring gäller på den finklippta delen av banan. Gäster är välkomna att spela, greenfee 450:-. Gäst till medlem 400:-. Receptionen öppen: Helger 9-15 Vardagar 8-16 Varmt välkomna

Kommentarer