Ansökan medlemskap 2018

Nu är det hög tid att lämna in ansökan om medlemskap för säsongen 2018. Klubben har i december varje år ett styrelsemöte som beslutar om vilka som skall erbjudas medlemskap för kommande säsong. Göteborgs Golf Klubb har stor efterfrågan på medlemskap men varje år erbjuder vi ett mindre antal inträden i klubben. Ansökan om medlemskap skickas till klubben i god tid före den sista november, ansökan bör uppdateras/aktiveras inför varje intagningsperiod.

En ansökan skall innehålla:
Namn
Adress
Mailadress
Ev Golf-id eller personnummer

Som bilaga skall finnas ett brev där man beskriver relationen till Göteborgs Golf Klubb, eventuella familjeanknytningar eller vänskap med befintliga medlemmar och referenser. Bra om du även beskriver din golfbakgrund i korta drag.

Medlemsavgifter för kommande säsong 2018 beslutas på klubbens Höstmöte i november.

 

SENIOR 2017 års avgifter

Avgift aktiv 7.100:-

Avgift aktiv 22-29 år 4.800:- 

Avgift passiv 1.200:-

Inträdesavgift 30.000:- (Betalas året du fyller 30 år)

JUNIOR 2017 års avgifter

Junior äldre 17-21 år 3.900:-

Junior ynger 7-16 år 3.100:-

 

KATEGORIBYTE


Byte mellan kategorier (ex. från aktiv till passiv) kan ske årligen under förutsättning att kansliet meddelas senast den 30 november året innan.

Lediga platser kategoribyte
Medlemsplatser som blir lediga till följd av att aktiv blir passiv skall tilldelas passiva medlemmar som önskar bli aktiva.

 

Juniorer

Juniorer är viktiga för Göteborgs Golf Klubb, det är juniorerna som är våra framtida medlemmar som skall bära traditionerna vidare. Klubben har för närvarande ca 180 juniorer, vilket motsvarar ca 16% av totala antalet medlemmar.

Klicka här för att läsa mer om juniormedlemskap

Möjligheter till obegränsat spel utan medlemskap

Vi vill gärna informera Dig om att det nu också finns möjlighet att bli en av klubbens partners. Detta innebär att företaget erhåller 1-4 spelrätter som företaget efter eget gottfinnande kan disponera dagligen. Våra partners har också samma rättigheter och skyldigheter som våra medlemmar.

Klicka här för att gå vidare till Partnersidorna.

Kommentarer